img

Czy znasz nowe zasady dotyczące zakrywania twarzy i przyłbic?

Nastąpiła aktualizacja wytycznych dotyczących masek na twarz i przyłbic w salonach fryzjerskich i salonach w Anglii, wejdą one w życie od poniedziałku 17 maja.

Od 17 maja fryzjerzy i barberzy będą nadal prawnie zobowiązani do noszenia maski na twarzy , donosi Rada Fryzjerów i Barberów. Zachęca się jednak do noszenia zarówno maski twarzowej, jak i przyłbicy.

Rząd utrzymuje, że wszyscy pracownicy oferujący usługi w bliskim kontakcie, w tym fryzjerzy, powinni nosić maskę na twarz (typ 2 chirurgiczny), a ponadto zdecydowanie zaleca się noszenie również przezroczystej przyłbicy zasłaniającej twarz.

Pomaga to chronić klientów i personel przed kroplami z dróg oddechowych spowodowanymi kichaniem, kaszlem lub mówieniem.

Klienci MUSZĄ nosić nakrycie twarzy w zakładach fryzjerskich i salonach, ale mogą je zdjąć podczas dokładnego golenia lub przycinania brody!

Istnieją również inne istotne zmiany w wytycznych, w tym porady dotyczące wentylacji, Test and Trace oraz testów przepływu bocznego na rok 2021. Przeczytaj je tutaj.

Jak egzekwować zmiany w przepisach dotyczących masek i okryć twarzy w salonach fryzjerskich i barberskich w Anglii?

Od soboty 8 sierpnia 2020 r. wprowadzono środki egzekucyjne za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących noszenia masek na twarz i zakrywania twarzy w salonach fryzjerskich i barberskich, chyba że istnieje ważne zwolnienie.

Zakłady fryzjerskie, salony fryzjerskie i inne lokale, w których wymagane jest zakrycie twarzy, są zachęcane do podjęcia rozsądnych kroków w celu promowania zgodności z prawem i mogą odmówić wstępu każdemu, kto nie posiada ważnego zwolnienia.

Kto jest zwolniony z obowiązku noszenia maski lub osłony twarzy w salonie fryzjerskim lub barbershopie po 8 sierpnia 2020 r.?

Wytyczne wyjaśniają, że istnieją pewne okoliczności, ze względów zdrowotnych, wiekowych lub związanych z równouprawnieniem, w których nie oczekuje się od osób noszenia masek na twarz lub zakryć twarzy.

Salony fryzjerskie i barberskie będą musiały mieć na uwadze i szanować takie okoliczności, zwracając uwagę na to, że niektóre osoby mają mniejsze możliwości noszenia zakryć twarzy, a powody tego mogą być niewidoczne dla innych.

Klienci nie muszą nosić nakrycia twarzy, jeśli mają uzasadniony powód, aby tego nie robić. Dotyczy to (ale nie jest ograniczone do):

  • Małe dzieci poniżej 11 roku życia (Public Health England nie zaleca zakrywania twarzy dla dzieci poniżej 3 roku życia ze względów zdrowotnych i bezpieczeństwa)
  • Brak możliwości zakładania, noszenia lub zdejmowania nakrycia twarzy z powodu choroby fizycznej lub psychicznej, upośledzenia lub niepełnosprawności
  • Jeśli zakładanie, noszenie lub zdejmowanie nakrycia twarzy spowoduje poważne cierpienie klienta
  • Jeśli Państwa klient podróżuje z osobą, która porozumiewa się za pomocą czytania z ruchu warg lub udziela jej pomocy
  • Aby uniknąć szkody lub obrażeń, lub ryzyka szkody lub obrażeń klienta lub innych osób
  • Aby uniknąć obrażeń lub ryzyka obrażeń, gdy klient nie ma przy sobie nakrycia twarzy
  • pić na terenie salonu fryzjerskiego
  • Zażywać lekarstwa
  • Jeśli policjant lub inny urzędnik poprosi klienta o zdjęcie osłony twarzy.
  • Klient może poprosić o zdjęcie maski, jeśli musi porozmawiać z kimś, kto polega na czytaniu z ruchu warg, mimice twarzy i wyraźnym dźwięku.

Czy klienci, którzy są zwolnieni z opłat muszą posiadać oficjalną kartę zwolnienia?

Krótka odpowiedź na to pytanie brzmi: nie. Zmienione wytyczne wyjaśniają, że osoby, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność mają powód, by nie nosić nakrycia twarzy lub maski, nie powinny być rutynowo proszone o przedstawienie jakiegokolwiek pisemnego dowodu potwierdzającego ten fakt.

Oznacza to, że Twoi klienci nie muszą przedstawiać kart zwolnień, aby wykazać, dlaczego nie mogą nosić zakrycia twarzy lub maski. Żadna osoba nie musi również zasięgać porady ani prosić o pismo od pracownika medycznego dotyczące powodu, dla którego nie może nosić nakrycia twarzy.

Niektórzy ludzie mogą czuć się bardziej komfortowo pokazując coś, co mówi, że nie muszą nosić zakrycia twarzy, w przeciwieństwie do konieczności wyjaśnienia tego przed innymi klientami w salonie.

To może być w formie karty zwolnienia, odznaki lub nawet domowej roboty znak, ale to jest osobisty wybór i nie jest konieczne w prawie.

Kliknij tutaj, aby uzyskać pełne wytyczne rządowe dla salonów fryzjerskich i barbershopów.

Ewelina

Redakcja steskal-gastro.pl

Zobacz również