img

Elektroniczna dokumentacja medyczna

  1. Strona główna
  2. Blog AgendaPro Estetyka
  3. Elektroniczna dokumentacja kliniczna

Wszyscy znamy tradycyjne karty kliniczne: te dokumenty, które wypełnialiśmy w ośrodkach zdrowia i które lekarze przeglądali przed oceną. Jednak wraz z nieuchronnym postępem technologii, zapisy kliniczne również musiały się zmienić. Dzisiaj mamy elektroniczną dokumentację medyczną, która pełni taką samą funkcję jak tradycyjna dokumentacja medyczna, ale jest umieszczona na platformie cyfrowej.

Koncepcja elektronicznej karty zdrowia jest taka sama: zbiór dokumentów o stanie zdrowia pacjenta. Obejmuje to dane osobowe, istniejące wcześniej warunki, historię medyczną, badania i wiele innych informacji. Zasadnicza różnica polega na tym, że żadna z tych rzeczy nie znajduje się w folderze przechowywanym w ośrodku zdrowia, ale jest zorganizowana na platformie cyfrowej, która dba o te dane i je chroni.

Jest coraz więcej platform nastawionych na tworzenie i aktualizację tego typu materiałów. Niektóre z nich to aplikacje, dzięki którym można odbyć wirtualne wizyty lekarskie i jednocześnie stworzyć rekord kliniczny, ale są też takie, których jedyną funkcją jest służenie jako centrum gromadzenia i przechowywania wszystkich danych tysięcy pacjentów. W każdym razie, oprogramowanie dostosowane do potrzeb klientajest idealną opcją, aby zachować scentralizowaną dokumentację kliniczną firmy.

W tym artykule mówimy nieco więcej o zaletach elektronicznego rekordu zdrowia, wadach i innych ważnych względach.

Korzyści z elektronicznej karty zdrowia

Wirtualna dokumentacja medyczna ma wiele zalet, jednak tą najbardziej wyróżniającą się jest fakt, że każdy ośrodek medyczny, korzystający z tego samego serwera co platforma, na której przechowywana jest Twoja dokumentacja, będzie miał do niej dostęp. Pozwala to zaoszczędzić wiele czasu w porównaniu z czasem, jaki zajęłoby żądanie fizycznych zapisów od jednej instytucji do drugiej.

Biorąc pod uwagę,że wszystkie informacje są przechowywane na wirtualnej platformie, ich utrata jest prawie niemożliwa. Dzięki różnym filtrom wyszukiwania będziesz mógł znaleźć dokumentację medyczną każdego pacjenta, którego wcześniej leczyłeś. Stanowi to zysk czasu, pieniędzy i pozwala uniknąć nieporozumień z lekarzem prowadzącym, ponieważ historia choroby pacjenta będzie dostępna na praktycznie każdym urządzeniu w momencie konsultacji.

Służba zdrowia poprawia się w sposób integralny, gdy włącza się stosowanie elektronicznej dokumentacji medycznej. Zmniejsza ryzyko wystąpienia błędów zagrażających życiu, ułatwia komunikację między ośrodkami zdrowia i eliminuje konieczność przechowywania dużych teczek papieru w jednym skrzydle szpitala. Ponadto, posiadanie wszystkich informacji medycznych pacjenta na platformie, do której dostęp jest możliwy dzięki określonym danym uwierzytelniającym, zapewnia poufność i integralność informacji zawartych w tym dokumencie.

Należy jednak pamiętać, że ze względu na wirtualny charakter dokumentu, do jego obejrzenia niezbędny byłby dostęp do internetu na wszystkich komputerach w ośrodku zdrowia, co może być trudne na terenach wiejskich o słabym sygnale. Należy również rozważyć potrzebę integracji różnych systemów elektronicznych kart zdrowia, tak aby dostęp do tych informacji był możliwy z jednego centralnego programu, co ułatwi komunikację między różnymi ośrodkami zdrowia.

Jakie informacje zawiera elektroniczna karta zdrowia?

Zapis kliniczny jest dokumentem, który musi być zgodny ze standardowymi wytycznymi, aby wszędzie zapewnić najlepszą opiekę medyczną.

Dlatego ministerstwa zdrowia poszczególnych krajów oraz Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określiły podstawowe dokumenty, które musi zawierać każdy elektroniczny rekord kliniczny.

  • Dane osobowe pacjenta (imię, nazwisko, wiek, waga)

  • Historia choroby

  • Wcześniej istniejące warunki

  • Badania laboratoryjne i radiologiczne

  • Notatki szpitalne

  • Notatki ambulatoryjne

  • Przepisane leczenie

W ten sposób będzie możliwe, aby każdy lekarz, w każdej placówce medycznej, miał pełne zrozumienie sytuacji pacjenta i zapewnił mu najlepszą możliwą opiekę. Dzięki bardziej zintegrowanym systemom komunikującym się ze sobą, placówki służby zdrowia mogą z czasem zapewnić wyższą jakość opieki. Wykorzystanie platform zarządzających i przechowujących dane pacjentów staje się coraz bardziej niezbędne w świecie medycznym. Dlatego należy ocenić różne opcje, które istnieją na rynku, aby wybrać tę, która najlepiej odpowiada potrzebom naszego szpitala.

W skrócie, ważne jest, aby oprogramowanie wybrane dla Twojej firmy pozwalało nie tylko na przechowywanie informacji z rejestrów klinicznych, ale także na tworzenie kopii zapasowych i utrzymywanie ich w bezpiecznym stanie. Chcesz wypróbować, jak AgendaPro sprawdzi się w Twojej firmie? Poproś o bezpłatną, niezobowiązującą demonstrację!

Artykuły powiązane

1) Wszystko, co musisz wiedzieć, aby otworzyć salon kosmetyczny w 2021 r.

2. plik klienta dla twojego salonu piękności

3. Stwórz centrum estetyczne inne od pozostałych

Ewelina

Redakcja steskal-gastro.pl

Zobacz również